De Krekel Winterdubbels 2017-2018

Het is belangrijk dat U alle betrokken ploegen op de hoogte brengt voordat u een wedstrijd verplaatst!!! Bij het wisselen van wedstrijd-tijdstippen dienen er dus 4 ploegen op de hoogte te zijn. Bij het plannen, verplaatsen of ontkoppelen van een wedstrijd dienen er 2 ploegen op de hoogte te zijn.

Wedstrijd tijdstip onderling wisselen

Kies de 2 wedstrijden waarvan u het terrein onderling wil wisselen.
code: - - -Wedstrijd plannen, verplaatsen of ontkoppelen

  1. Eerste vakje: kies de wedstrijd die wil plannen, verplaaten of ontkoppelen
  2. Tweede vakje:
    • Indien u het terrein van een wedstrijd wil vrijgeven en wedstrijd ongepland laten, kies dan ontkoppelen
    • Indien u een wedstrijd wil plannen of verplaatsen, kies dan een tijdstip
code: - - -