De Krekel Winterdubbels 2017-2018

wedstrijden van Ella Roggen

Emma Kenis - Ella Roggen in DM10

nr tegenstander tijdstip terrein poule
2884 Merit Castermans - Julie Jiejie za 14-10-2017 17:30 T4 DM10
2796 Ianthe Bintein - Franssens Marie za 11-11-2017 17:30 T4 DM10
2886 Ianthe Bintein - Franssens Marie zo 18-02-2018 13:00 T1 DM10
2885 Merit Castermans - Julie Jiejie     DM10